Rozsvěcení školního vánočního stromu

Již potřetí jsme na nádvoří školy slavnostně rozsvítili školní vánoční strom. Děti jednotlivých tříd si připravily pod vedením třídních učitelů program, který předvedli v podvečer rodičům a ostatním hostům. O hudební doprovod se již tradičně postarala školní lidová cimbálova muzika řízená panem učitelem Martinem Gelnarem. I my jsme pečlivě nacvičovali koledy a  vánoční písně. Na generální zkoušku, která se konala dopoledne v tělocvičně byly pozvány děti z MŠ Holubova a Balzacova. Všechna vystoupení žáků sklidila zasloužený postlesk.