Po stopách Mikuláše

Rok se sešel s rokem a my se opět připravujeme na Vánoce, na jedno z nejkrásnějších období v roce, zvláště pro malé děti. Ty už si ostatně trochu radosti v tomto období užily při mikulášské nadílce.
Stalo se již tradicí, že naše škola pořádá ve spolupráci se Střediskem volného času Asterix pro naše děti 1.–3. ročníku mikulášskou nadílku. Tentokrát proběhla pod názvem PO STOPÁCH MIKULÁŠE v pátek 5. 12.2014 v jejich středisku.
Po schodišti plném stop děti vystoupaly do vánočně vyzdobeného sálu. Tam je však přivítali  pouze čertíci, Mikuláše si děti musely přivolat potleskem a pokřikem.
Ani letos se děti na akci nenudily. Proběhla soutěž družstev v co nejrychlejším hledání stejných obrázků a hra na sochy spojená s diskotékou. Svoje dovednosti děti prokázaly při lepení vánoční ozdoby ve tvaru srdíček a soutěže na tichou poštu, která byla pro změnu spojena s luštěním tajenky. Při čtení vyluštěných odpovědí jsme se všichni pořádně nasmáli. Ne všechna slova, která začala svou cestu na začátku, totiž došla bez úhony až na konec řady. Byly z nich krásné zkomoleniny a slátaniny. Nejvíc legrace si však děti užily při soutěži v tahání kamaráda na saních a vůbec jim při tom nechyběl sníh. Byly to totiž super sáňky s kolečky.
Dopoledne plné her a zábavy se rychle blížilo ke svému konci a děti čekala sladká nadílka. Každé dítě dostalo balíček (stejně jako žáci 4.- 9. ročníku ve škole), který byl pořízen z příspěvků SR, firma Andra nám do něj věnovala jablíčka. Za to jim patří naše poděkování.
Vřelé uvítání, skvělá nálada a pěkně připravený program nás opět provázely celým dopolednem.
Odměnou pro nás byla rozzářená očka dětí a úsměvy na jejich tvářích.
Touto cestou ještě jednou děkujeme organizátorům Asterixu za uskutečnění celé akce, konkrétně Lucii Bitterové, Lence Byrtusové, Nikole Schovancové a Tomáši Mendlovi.
Za rok se budeme těšit na jejich další skvělou akci.

Mgr. M. Janíková, Mgr. L. Kajfoszová, Mgr. B. Martínková, Mgr. Š. Mikulenková, Mgr. N. Tenčíková, Mgr. K. Sedláčková