Mikuláš v Asterixu

Také v letošním školním roce si paní učitelky 1. a 2. ročníku připravily pro děti překvapení v podobě mikulášské nadílky. Ta se konala již ve středu 3. prosince, a to opět v Asterixu. Po příjezdu děti  již s příjemným očekáváním vystoupaly po schodišti  do vánočně vyzdobeného sálu. Zde je přivítal pouze anděl a čert, Mikuláše si musely přivolat pěknou básničkou a potleskem. O zábavu opravdu nebyla nouze. Na uvítanou si všichni zatančili, potom  proběhla soutěž družstev v rychlosti poznávání stejných obrázků. Svoji zručnost pak děti prokázaly při výrobě vánočního stromečku z papíru. Po svačince následovala zajímavá soutěž družstev s kolíčky a tanec. Na závěr programu si děti zahrály netradiční tichou poštu v podobě kreslení obrázků. Dopoledne plné her a zábavy se rychle blížilo ke svému konci a děti čekala sladká nadílka. Vřelé uvítání, skvělá nálada a pěkně připravený program nás opět provázely celým dopolednem. Odměnou pro nás byla rozzářená očka dětí a úsměvy na jejich tvářích.

Touto cestou ještě jednou děkujeme hlavním organizátorům akce, konkrétně Lucii Bitterové, Pavle Žádníkové  a Tomáši Mendlovi.